Vodny Luc Graniti, s.r.o.

Kolumbárium Nový cintorín Žilina – Hradisko

Urnové miesta na Novom cintoríne v Žiline – Hradisko.

Kolumbárium sa skladá zo 4-miestnych a 6-miestnych urien.

Predaj aj na bezúročné splátky. Užívanie urnového miesta je po dobu 10 rokov bezplatné.

Bližšie informácie na tel. č. 0903 513 261 alebo osobne.