Vodny Luc Graniti, s.r.o.

Kolumbárium Nový cintorín Žilina – Hradisko

Ponúkame na predaj urnové miesta na Novom cintoríne v Žiline – Hradisko.

Kolumbárium sa skladá zo 4-miestnych a 6-miestnych urnových miest.

Urnové miesta sa predávajú aj na bezúročné splátky. Užívanie urnového miesta je po dobu 10 rokov bezplatné.

Bližšie informácie na tel. č. 0903 513 261 alebo osobne.

 

Postup pri predaji urnového miesta:
1. pri osobnej návšteve u nás si vyberiete konkrétne urnové miesto o ktoré máte záujem – buď 4-miestne, alebo 6-miestne
2. výber písma a iných doplnkov na nápisnú tabuľku
3. určenie termínu vloženia urny a jej uzatvorenia
4. dohoda platobných podmienok